Finisaż dorocznej wystawy poplenerowej.

            Nowy rok rozpoczęliśmy od zakończenia naszej dorocznej i poplenerowej wystawy w Domu Kultury w Andrychowie. Jak zwykle goście dopisali. Sala pękała w szwach. Były podziękowania, poczęstunek, występy i na koniec zabawa. W imieniu Grupy Twórców MY, serdecznie dziękuję Burmistrzowi Andrychowa Tomaszowi Żakowi, Prezesowi MSH WIZAN Jerzemu Chylewskiemu, Prezes Banku Spółdzielczego Małgorzacie Matusiak, Właścicielowi Stacji Paliw ORLEN Witowi Źiółkowskiemu, Dyrektor CKiW w Andrychowie Izabeli Bylicy dzięki którym Grupa może istnieć i rozwijać się.