Finisaż dorocznej wystawy poplenerowej Grupy Twórców "MY"

           12 stycznia w Domu Kultury w Andrychowie odbył się finisaż dorocznej wystawy poplenerowej Grupy Twórców "MY".  Zakończenie wystawy połączone było z uroczystością jubileuszu 45-lecia Grupy. Nasze Stowarzyszenie zostało uhonorowane odznaką  „Zasłużony dla Kultury Polskiej". Medal na ręce Prezesa Lesława Najbora w imieniu   Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożył prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka Przewodniczący Zarządu Rady Krajowej RSTK. Dyplomem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości i w upowszechnianiu kultury nagrodzeni zostali członkowie naszej Grupy: Dorota Dubanowicz, Ewa Najbor, Anita Młodzik, Iwona Harężlak i Barbara Kierczak. Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli władz lokalnych, Miasta i Gminy Andrychów oraz Powiatu Wadowickiego.  Prezes Leszek Najbor podziękował wszystkim, którzy wspierają Grupę, Burmistrzowi Tomaszowi Żakowi, Urzędowi Gminy Andrychów, Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie oraz sponsorom: Małopolskiej Spółdzielni Handlowej Wizan, ABS Bankowi Spółdzielczemu w Andrychowie, Stacji Paliw Wit Ziółkowski, Firmie Handlowej "Kamar" z Kobiernic, właścicielom domu weselnego "Polonez" w Wieprzu oraz restauracji Adria w Andrychowie za pomoc w organizacji plenerów.     

 

Plenery w roku 2017.