Jerzy Panek

       Urodzony w 1955 r. w Wieprzu k/Andrychowa. Aktualnie mieszkaniec Targanic. Fotografią zaczął interesować się będąc jeszcze w szkole podstawowej. Poprzez swoją pasję w latach 70-tych zapisał się do Koła Fotograficznego przy Zakładowym Domu Kultury AZPB w Andrychowie. Po uzyskaniu uprawnień instruktorskich prowadził koła fotograficzne w WDK w Sułkowicach Łęgu ZSW oaz ZDK przy AZPB w Andrychowie.

W miarę upływu czasu poznając arkana fotografii, zaczął interesować się także kamerą filmową. Pierwszymi krokami jako kamerzysta było utrwalenie wydarzeń kulturalnych, czyli wystawianych Baśni i bajek przez Teatrzyk "BAJ-Baj", sztuk i montaży wystawianych przez Zespół Dramatyczny.

Następnie po wstąpieniu do Grupy Twórców "MY' rejestruje wszystkie plenery malarskie od roku 1973. Aktualnie wszystkie obrazy utrwala na taśmach video pokazując piękno krajobrazów i pracę twórców. Oprócz rejestracji działalności lokalnych artystów bierze udział w konkursach i wystawach fotograficznych.

Prowadzi również działalność gospodarczą z zakresu fotografii i videorejestracji.

W 2013 roku odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Telefon 602 591987