Grupa Twórców "MY"

Grupa Twórców "MY" powstała w 1973 r. z inicjatywy mgr Marii Biel Pająk, która wyszukała ludzi przejawiających zainteresowania artystyczne, zapraszając ich na spotkanie. Tak powstała grupa o pierwotnej nazwie Koło Twórców Amatorów.

W 1974 r. nazwę wymyślił należący do grupy Aleksander Toma, mówiąc na spotkaniu - My to my i co będziemy dalej szukać. Tak powstała Grupa Twórców Nieprofesjonalnych "MY" a w 1981 r. nazwę zmieniono na Grupę Twórców "MY", w myśl zasady, że sztuki nie należy dzielić na profesjonalną i nieprofesjonalną, lecz na dobra i złą. 

Aktualny skład Grupy Twórców MY:
Stefan Albiński - intarsja
Kazimierz Bliźniak - rysunek, rzeźba
Dorota Dubanowicz - pastel
Iwona Harężlak - malarstwo olejne
Zdzisław Harężlak - fotografia
Kazimierz Jończy - malarstwo olejne, akwarela
Barbara Kierczak - malarstwo olejne
Natalia Paw – druk cyfrowy, malarstwo olejne, akwarela
Anna Malata - malarstwo olejne, haft artystyczny
Bogdan Mikurda - malarstwo olejne
Anita Młodzik - malarstwo olejne
Ewa Najbor - pastel
Lesław Najbor - Prezes - malarstwo olejne, rzeźba
Jerzy Panek - fotografia
Ewa Partyka - malarstwo olejne, akwarela
Barbara Potempa - malarstwo olejne, haft artystyczny
Dawid Prus - malarstwo olejne, akwarela
Grażyna Szefer-Furczyk - malarstwo olejne
Jan Żydek - rzeźba
 
      Członkowie uprawiają następujące techniki artystyczne, malarstwo olejne, akwarela, pastel, haft artystyczny, rzeźba, intarsja, fotografia. Skupiamy ok. 20 członków w różnym wieku i różnych zawodach, złączonych wspólną pasją twórczą. Jesteśmy jedną z najstarszych grup na Podbeskidziu, a starszym jest jedynie Stowarzyszenie plastyków "ONDRASZEK" z Bielska Białej. Mamy na swoim koncie wiele plenerów, wystaw zbiorowych, indywidualnych w różnych zakątkach Polski, a nawet za jej granicami. Trudno też zliczyć wszystkie nagrody i wyróżnienia jakie zdobyli członkowie Grupy "MY" biorąc udział w konkursach na terenie całego kraju. Chociaż wielu z zrzeszonych w grupie twórców zdobyło pierwsze miejsca w ogólnopolskich konkursach, za swój największy sukces uważamy to, że przetrwaliśmy tak długo (40 lat) i że wciąż chcemy się spotykać w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie, jak do tej pory w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Cementuje nas umiłowanie do sztuki. Nasze prace znajdują się prawie w całej Europie, ale także poza oceanem, zostały zakupione przez polskie muzea, nie mówiąc już o licznej rzeszy krajowych kolekcjonerów.
 
     W Andrychowie corocznie organizujemy wystawę poplenerową i plenerowe wystawy z okazji Dni Andrychowa oraz Dożynek. Dzięki przychylności Pani Prezes Banku Spółdzielczego, Małgorzacie Matusiak, posiadamy stałą Galerię w siedzibie Banku, gdzie wystawione prace można zakupić. Nasze prace znajdują się też w Izbie Regionalnej w Zamku. Członkowie naszej Grupy udzielają się też czynnie w imprezach kulturalnych na terenie naszej Gminy oraz poza jej granicami poprzez liczne wystawy w placówkach kulturalnych i Domach Kultury, oraz biorąc udział w spotkaniach z młodzieżą na terenie szkół i przedszkoli dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. W roku 2006 za całokształt działalności Grupa została uhonorowana przez Radę Miejską w Andrychowie medalem "Zasłużony dla Miasta i Gminy Andrychów".
 
    Grupa "MY" istnieje przy Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, które jest naszym opiekunem. Przy corocznym organizowaniu Pleneru Malarskiego pomaga nam też Burmistrz wraz z Radą Miejską Andrychowa, oraz stali sponsorzy :
 
 Bank Spółdzielczy w Andrychowie
 Małopolska Spółdzielnia Handlowa "WIZAN"
 Stacja Paliw inż. Wit Ziółkowski
 
 
 Ważniejsze daty
 
 1973 r. marzec - Powstanie Koła Twórców Amatorów (sekcja plastyczna, literacka), kwiecień - Inauguracyjna wystawa malarstwa i rzeźby z okazji Dnia Włókniarza
 1974 r. maj - przekształcenie na Grupę Twórców Nieprofesjonalnych "MY" przy ZDK w Andrychowie.
 1975 r. maj - Indywidualna wystawa Zenona Klisia - członka Grupy, I Plenerowa Wystawa z Okazji Dni Andrychowa, wrzesień - I Plener Malarski w Zubrzycy Górnej

7 kwietnia 2009 w Sądzie Rejonowym w Krakowie zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Grupa Twórców "MY" pod numerem KRS 0000327448


        
Nasze Stowarzyszenie w styczniu 2018 roku zostało uhonorowane odznaką  „Zasłużony dla Kultury Polskiej". Medal na ręce Prezesa Lesława Najbora w imieniu  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożył prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka Przewodniczący Zarządu Rady Krajowej RSTK.

Opiekunowie Grupy Twórców "MY" z ramienia Domu Kultury
 
 - od 1973 r. do 1981 r. Maria Biel - Pająk
 - od 1981 r. do 1992 r.  Aleksander Toma
 
 Prezesi Grupy :
 
 Kazimierz Jończy - 1973 r. do 1997 r.
 Adam Hyziński - 1997 r. do 1998 r.
 Antonina Szymak - 1998 r. do 2001 r.
 Lesław Najbor - 2001 r. do chwili obecnej.
 

Kontakt z nami:

Prezes - Lesław Najbor Tel. 501452250

ADRES Miejski Dom Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7


Nr konta: Bank Spółdzielczy w Andrychowie 568110 0000 2001 0042 1632 0001

NIP 551-25-50-189

REGON 120893137