Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Lesław Najbor
Wiceprezes Natalia Paw
Skarbnik Barbara Kierczak
Sekretarz Ewa Najbor
Członek Zarządu Dorota Dubanowicz