Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Lesław Najbor
Wiceprezes Zdzisław Harężlak
Skarbnik Barbara Kierczak
Sekretarz Ewa Najbor
Członek Zarządu Stefan Albiński