Plener w Bartkowej

          W dniach 6 - 16 sierpnia Grupa przebywała na plenerze w Bartkowej. Malowaliśmy z pięknym widokiem na jezioro. Szukaliśmy inspiracji zwiedzając okolicę. Wracając z pleneru malarskiego warto było zahaczyć o przepiękny zamek Lubomirskich w Nowym Wiśniczu. Efekty naszej pracy oglądać będzie można na jesiennej corocznej wystawie w Domu Kultury w Andrychowie. Pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy od lat wspierają Grupę Twórców "MY". Dziękujemy panu Jerzemu Chylewskiemu-prezesowi Małopolskiej Spółdzielni Handlowej "Wizan", pani Małgorzacie Matusiak-Prezes ABS Banku Spółdzielczego , panu Witowi Ziółkowskiemu- właścicielowi Stacji Orlen przy ul. Szewskiej oraz Urzędowi Miejskiemu z Burmistrzem, panem Tomaszem Żakiem na czele, pani Izabeli Bylicy -Dyrektor CKiW oraz Starostwu Powiatowemu.