Plener Mielno Unieście

          Morze, plaża, kutry, wydmy, takie tematy dominują w pracach, które powstały na tegorocznym plenerze Grupy Twórców My w Mielnie Unieściu.  Pogoda sprzyjała  w wędrówkach, zwiedzaniu i pracy w plenerze.  Wspólne spacery, obserwacje zachodów słońca, co dzień piękniejszych, motywowało nas do tworzenia.  Wieczorami dyskutowaliśmy, a czasem nawet spieraliśmy się, co zmienić, co poprawić i co jeszcze jest nie tak w tym co przenieśliśmy na papier lub płótno. Kolejny plener udany, ale nie udało by się go zorganizować gdyby nie wsparcie Pana Tomasza Żaka - Burmistrza Andrychowa, Pana Jerzego Chylewskiego - Prezesa Małopolskiej Spółdzielni Handlowej "WIZAN", Pani Małgorzaty Matusiak - Prezes ABS Banku Spółdzielczego w Andrychowie, Pana Wita Ziółkowskiego, właściciela Stacji Paliw, Starostwa Powiatowego w Wadowicach oraz Pani Anety Wądrzyk - Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Im właśnie, w imieniu wszystkich uczestników, pragniemy serdecznie podziękować.