Plener Polanica Zdrój

              Plener malarski Grupy Twórców MY w Polanicy-Zdroju dobiegał końca. Na zdjęciach prezentujemy część prac, a niektóre z nich są w fazie początkowej. W imieniu członków grupy chcę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy już od wielu lat nas wspierają: panu Jerzemu Chylewskiemu-Prezesowi MHS" WIZAN", panu Witowi Ziółkowskiemu, właścicielowi Stacji Paliw PKN "ORLEN", pani Małgorzacie Matusiak- Prezes ABS Banku Spółdzielczego, Burmistrzowi Miasta Andrychowa, Dyrektor CKiW w Andrychowie oraz Starostwu Powiatowemu w Wadowicach.