Sponsorzy

          Grupa "MY" istnieje przy Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, które jest naszym opiekunem. Przy corocznym organizowaniu Pleneru Malarskiego pomaga nam też Burmistrz wraz z Radą Miejską Andrychowa, Starostwo Powiatowe w Wadowicach oraz stali sponsorzy :

Bank Spółdzielczy w Andrychowie

Małopolska Spółdzielnia Handlowa "WIZAN"

 

Stacja Paliw inż. Wit Ziółkowski

Restauracja "ADRIA"

Dom weselny "Polonez" w Wieprzu

 

Za wszelką pomoc wszystkim serdecznie dziękujemy!